Vreun, vreo – (adjectiv nehotărât) care este un/o oarecare, careva; aproximativ

– (cu valoare adverbială) cam, circa

– (pronume nehotărât) în forma vreunul, vreuna cu sensul de cineva, oarecine, oarecare.

Deci fără cratimă, da?