Fie că te referi la:

– acţiunea, faptul de a servi, de a sluji;

– o formă de muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva;

– o faptă, acţiune care serveşte, avantajează pe cineva;

– o îndatorire, obligaţie.;

– o ocupaţie pe care o are cineva în calitate de angajat;

– o slujbă;

– o subdiviziune în administraţia internă a unei instituţii, întreprinderi etc. cuprinzând mai multe secţii;

un grup de obiecte care alcătuiesc un tot cu destinaţie specială;

– o mulţime ordonată în timp a regimurilor succesive ale unui sistem tehnic;

– punerea în joc a mingii;

Corect este serviciu şi nu servici.