Fie că te referi la:

- acţiunea, faptul de a servi, de a sluji;

- o formă de muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva;

- o faptă, acţiune care serveşte, avantajează pe cineva;

- o îndatorire, obligaţie.;

- o ocupaţie pe care o are cineva în calitate de angajat;

- o slujbă;

- o subdiviziune în administraţia internă a unei instituţii, întreprinderi etc. cuprinzând mai multe secţii;

- un grup de obiecte care alcătuiesc un tot cu destinaţie specială;

- o mulţime ordonată în timp a regimurilor succesive ale unui sistem tehnic;

- punerea în joc a mingii;

Corect este serviciu şi nu servici.