Docendo discimus – Învățând pe alții, învățăm și noi.