Unus pro omnibus, omnes pro uno – Unul pentru toţi, toţi pentru unul.