[via Idei]

Conform DEX ambele forme de plural sunt corecte, dar potrivite pentru concepte diferite. Forma “nivele” este corect folosită atunci când se referă la nivelul de apă sau la instrumentele utilizate în determinarea liniei orizontale. Forma “niveluri” este cea corectă pentru cele mai frecvente utilizări ale termenului: înălţimea la care se află un obiect, raportat la un plan orizontal; etaj; zonă geologică; grad de pregătire.

Georgiana, îţi mulţumim pentru sugestie!