Niciun se scrie legat atunci când este:

– adjectiv pronomial: N-are niciun interes în acest sens.

– pronume, cu sensul de nimeni: Nu m-a contactat niciunul.

Nici un se scrie dezlegat atunci când este format din:

– adverb + articol: Nu vrea nici o maşină şi nici un apartament.

– conjuncţie + numeral: Nu am nici un câine, nici mai mulţi.

– conjuncţie + pronume nehotărât: Nu mă interesează nici unul, nici celălalt.

Şi există şi situaţia în care se pot intercala părţi de vorbire între nici şi un: Nu ştie nici măcar un exemplu.