Opiniile sunt libere, dar nu şi obligatorii. Ion Luca Caragiale.