Seriozitatea este singurul refugiu al celui superficial. – Oscar Wilde