MAI – adv. I. (Servește la formarea gradului comparativ) Mai bun. (Servește la formarea gradului superlativ relativ) Cel mai bun. (Înaintea unui substantiv) Te comporți ca cel mai copil dintre copii. II. (Atenuează ideea exprimată de cuvântul determinat) În parte, puțin,oarecum, într-o oarecare măsură, întrucâtva. Copii și mai cuminți, și mai obraznici. Ploaia mai încetase. III. (Exprimă ideea de aproximație) Aproape; aproximativ; cam. Mai îmi vine a crede. IV. (Arată că, pe lângă lucrurile cunoscute, intervine un element nou) (În enumerări) În afară de aceasta, în plus, pe deasupra. Avea casă, mai ceva bani. V (În propoziții și construcții exclamative, intensifică ideea din frază) Ce mai zgomot, ce mai freamăt!

MAI – maiuri, s.n. Nume pentru diferite unelte sau părți de unelte în formă de ciocan (de lemn), care servesc la bătut, îndesat, nivelat etc.
MAI – maiuri, s.n. (Reg.) Ficat.
MAIs.m. invar. A cincea lună a anului, care urmează după aprilie; florar.

Se vede clar că “mai” (fără cratimă) are o gamă largă de utilizări, dar, din fericire, cratima îşi are locul într-o singură situaţie – atunci când “m-ai” poate fi descompus în pronume (mie, m) şi verb (ai, conjugare a verbului auxiliar a avea).
Exemple corecte:
Ne mai vedem şi mâine.
Mai e luna mea preferată.
M-ai întrebat ceva?
Exemple greşite:
Ce m-ai vrei?
De 1 M-ai mergem la mare.
Mai văzut şi nu mai salutat.