Zău că “de” şi “fapt” nu insistă să se ţină de mână! Cel mai bine stau separaţi de-un spaţiu!

De (sau în) fapt = (care este) în realitate, efectiv.