Oare chiar e posibil ca Mesopotamia să nu fie autenticul ”leagăn al civilizației”? Eu am cunoștințe foarte limitate în această privință, dar se pare că există un expert în domeniu care consideră că cea mai veche scriere din lume este cea descoperită la Tărtăria, în România: